Aliance ČESKÁ COOBRA (Civilní Ochrana a OBRAna)

Portál aliance COOBRA.cz je společným projektem branně-bezpečnostních spolků, řádných členů spolku ČESKÁ COOBRA z.s. Spolek ČESKÁ COOBRA z.s., v plném znění ČESKÁ CIVILNÍ OCHRANA A OBRANA byl založen 7. 7. 2019. Spolek je dobrovolnou, neziskovou, profesní a zájmovou organizací sdružující právnické a fyzické osoby.

Spolek ČESKÁ COOBRA z.s. ve své činnosti navazuje na principy civilní obrany a ochrany a jeho hlavním účelem a posláním je sjednocovat, rozvíjet a hájit všechny oprávněné zájmy svých členů působících zejména v oblastech civilní ochrany obyvatelstva, civilní bezpečnosti, ochrany měkkých cílů, přípravy na mimořádné události a dalších branně bezpečnostních aktivit. Spolek zastupuje své členy především ve vztahu ke státním institucím (primárně ministerstvům vnitra a obrany), složkám Integrovaného záchranného systému a orgánům státní samosprávy.

Spolek je politicky nezávislý, tj. nepreferuje žádný politický či ideologický směr a svojí činností spolek neusiluje o změnu politického či společenského zřízení v České republice. Spolek se hlásí k základním lidským a demokratickým svobodám a právům, zaručených Listinou práv a svobod a Ústavou ČR a staví se proti osobám, ideologiím a jakýmkoliv dalším projevům vedoucím k porušování těchto práv a svobod či trestné činnosti vůči občanům ČR. Veškerá činnost spolku vedoucí k naplnění jeho hlavního účelu je prováděna v souladu s ustanovením platných zákonů ČR a dalšími souvisejícími předpisy v aktuálním znění, včetně součinnosti s oprávněnými osobami (orgány) definovanými uvedenými předpisy.

Podrobněji viz STANOVY SPOLKU ČESKÁ COOBRA z.s..


SYNDROM ADE ZPŮSOBENÝ VAKCÍNAMI NA BÁZI mRNA(?)

Američtí lékaři z první linie v tz. Bílé knize (originál zde) bijí na poplach, že se před námi otevírá nebezpečný syndrom spojený s vakcínami proti COVID-19 na bázi mRNA (např. od firmy Pzizer,...

Číst dále...

DEN POTÉ V NAŠÍ OBCI

Manuál pro přípravu města a obce na mimořádné události velkého rozsahu Praktický manuál, jak se připravit a jak postupovat v případě vzniku mimořádné události velkého rozsahu (MUVR), určený zejména pro...

Číst dále...

LAMPOVÝ LOKALIZAČNÍ SYSTÉM

Nikdy nevíte, kdy se ocitnete v nouzové situaci. Důležité je zachovat klidnou hlavu a srozumitelně komunikovat. Co když se ale něco stane a vy zrovna netušíte, kde se nacházíte? Zapomeňte na GPSku,...

Číst dále...

Podrobněji v sekci PUBLIKACE...


Gremium COOBRA

Gremium COOBRA je expertní tým, složený z představitelů všech hlavních subjektů a dalších odborníků zapojených do aliance ČESKÁ COOBRA z.s.. Hlavním úkolem Gremia COOBRA je řízení a koordinace všech aktivit souvisejících s činností aliance a všech projektů. V čele Gremia COOBRA stojí předseda a místopředseda aliance.

Ing. David Buchtela, Ph.D.

předseda aliance

Ing. Vratislav Kašpar, CSc.

místopředseda aliance

ČESKÁ COOBRA z.s.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 083 81 992

Bank. účet: 3007072019 / 2010

centrum@coobra.cz

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

Please enable the javascript to submit this form

Search