Garantujeme profesionální vedení účetnictví a zpracování daní pro každého

Vyberte si z nabídky zvýhodněných cenových balíčků

nebo nás

kontaktujte a sestavíme vám cenový balíček přesně NA MÍRU vašim potřebám

Máte příjmy od více zaměstnavatelů

nebo více zdrojů příjmu?

Připravíme vám přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Balíček ZÁVISLÁČ jen za 500 Kč

včetně ročních přehledů ZP a SP

Máte příjmy z podnikání jako OSVČ

nebo více zdrojů příjmu?

Připravíme vám přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Balíček OSVČ jen za 700 Kč

včetně ročních přehledů ZP a SP

TRIGON CENTRUM je centrum aktivit firmy TRIGONASTER s.r.o. poskytující (od roku 1999) služby v oblasti vedení účetnictví pro podnikatele či neziskové organizace a zpracování daňových přiznání. V součinnosti s firmou TRIGON ACADEMIA s.r.o. dále poskytuje služby v oblasti civilní bezpečnosti a v součinnosti s firmou TRIGON SYSTEMA s.r.o. v oblasti vývoje a správy výukových modulů či informačních systémů s prvky umělé inteligence a znalostní podpory rozhodování.

TRIGON ASTER

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ

Pracovníci naší firmy TRIGON ASTER s.r.o. se oblastí vedení účetnictví a daní aktivně zabývají od roku 1993 a mají v této oblasti odpovídající (VŠ) vzdělání a bohaté praktické zkušenosti. Poskytujeme vedení účetnictví pro podnikatele či neziskové organizace a daňové evidence v souladu s platnou legislativou ČR (zákon č. 563/1991 Sb.) a účetními standardy, zajišťujeme personální a mzdovou evidenci zaměstnanců malých (do 25 zaměstnanců) i větších organizací.

 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • vedení skladové evidence a evidence majetku včetně odpisů
 • zúčtování mezd zaměstnanců a zpracování všech odvodů souvisejících se mzdou
 • zpracování přehledů o finanční a majetkové situaci podniku a podkladů pro daňová přiznání
 • daňová optimalizace (v mezích zákona)
 • zpracování nejčastějších daňových přiznání (DPFO, DPPO, DPH, ...)
 • další služby dle dohody s klientem

TRIGON ACADEMIA

CIVILNÍ BEZPEČNOST, OCHRANA A OBRANA MĚKKÝCH CÍLŮ

V součinnosti s firmou TRIGON ACADEMIA s.r.o. poskytujeme služby z oblastí civilní bezpečnosti, ochrany měkkých cílů, bezpečnostní analýzy rizik a bezpečnostní konzultace

 • pořadatelské, výcvikové, odborné, analytické a konzultační služby 
 • bezpečnostní analýza rizik a krizové plány
 • vzdělávací kurzy z oblasti civilní ochrany obyvatelstva a civilní bezpečnosti pro členy krizového managementu měst a obcí i pro veřejnost
 • zážitkové a střelecké kurzy (ASTER SHOOT) pro firmy (jako forma teambuldingu, zaměstnaneckých benefitů apod.) i veřejnost, včetně kurzů pro získání či rozšíření zbrojního průkazu
 • preventivně výchovná a publikační činnost v oblastech civilní ochrana obyvatelstva, civilní stráž a ochrana měkkých cílů
 • projekt a koncepce Civilní bezpečnosti občanů obcí a měst (CIBOOM)

TRIGON SYSTEMA

SOFTWARE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

V součinnosti s firmou TRIGON SYSTEMA s.r.o. se zaměřujeme především analytickou činnost, správu a vývoj výukových modulů, zakázkového software a inteligentních informačních systémů v souladu s osvědčenými principy konceptuálního modelování, tvorby software a umělé inteligence.

 • vývoj a správa výukových modulů a informačních systémů s prvky umělé inteligence a znalostní podpory rozhodování (TIGRIIS)
 • návrh a implementace zakázkových webových a desktopových aplikací v oblastech řízení a provozu podnikatelských subjektů (zejména START-UPů) či neziskových organizací (zájmových spolků)
 • analýza a konceptuální modelování problémové domény, ICT infrastruktury a podnikové informační strategie
 • konzultační činnost a projektové řízení v oblasti business informatiky, podnikové informační strategie, řízení IT/IS zdrojů a služeb

TRIGONASTER s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 261 32 907

neplátce DPH

Bankovní účet: 6030111999 / 2010 (CZK)

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

ASTER TRADE

elektronický obchod s ochrannými prostředky (roušky, respirátory) a odbornými i zážitkovými kurzy pro veřejnost

provozovatel TRIGONASTER s.r.o.

www.astertrade.cz

© TRIGONASTER s.r.o.

Search