Sesterská firma TRIGON ACADEMIA s.r.o. byla založena 27. října 2015. Společnost se zaměřuje především na analytickou, poradenskou, konzultační a vzdělávací činnost v oblasti civilní bezpečnostni a ochrany měkkých cílů.

Odborné kurzy a publikační činnost

  • preventivně výchovná a publikační činnost v oblastech civilní bezpečnost, prevence kriminality, civilní obrana a ochrana měkkých cílů
  • vzdělávací kurzy z oblasti civilní ochrany obyvatelstva a civilní bezpečnosti pro členy krizového managementu měst a obcí i pro veřejnost
  • zážitkové a střelecké kurzy (ASTER SHOOT) pro firmy (jako forma teambuldingu, zaměstnaneckých benefitů apod.) i veřejnost, včetně kurzů pro získání či rozšíření zbrojního průkazu
  • participace na projektu a koncepci Civilní bezpečnosti občanů obcí a měst (CIBOOM) - pro případy náhlého zhoršení bezpečnostní situace v obci, by každá obec měla mít vypracovánu koncepci (plán) zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku, prevence kriminality a ochrany tzv. měkkých cílů (občanů)

Defenso Patriam Czechia

Společná pracovní skupina firem TRIGON ACADEMIA s.r.o. a TRIGONASTER s.r.o. se zaměřením na analytickou a výcvikovou činnost v oblasti ochrany měkkých cílů a přípravu k obraně státu.


ASTER TRADE

ELEKTRONICKÝ OBCHOD zaměřený na odborné i zážitkové kurzy, publikace a vybavení z oblasti civilní ochrany, civilní bezpečnosti, ochrany měkkých cílů a přípravy občanů a obcí na mimořádné událost

Střelecké kurzy a zážitkové střelby pro firmy i veřejnost
Publikace a odborné kurzy COO/CIB pro případ mimořádných událostí, civilní bezpečnost a ochranu měkkých cílů
Ochranné prostředky (roušky, respirátory)

Analytická a projektová činnost

  • pořadatelské, odborné, analytické a konzultační služby v oblastech civilní bezpečnost, prevence kriminality, civilní obrana a ochrana měkkých cílů
  • zpracování bezpečnostní analýzy rizik v obcích, městech a firmách
  • analýza a návrh podnikové bezpečnostní politiky
  • příprava, realizace a kooperace na akademických i komerčních projektech spojených s oblastí bezpečnosti a ochrany měkkých cílů

Lektorský tým

Firma svoje aktivity realizuje prostřednictvím řady specialistů a odborníků na oblasti IS/IT, civilní ochranu obyvatelstva, ochranu měkkých cílů, přípravu a zvládání mimořádných krizových situací, kteří mají za sebou řadu praktických zkušeností.


Pro zaslání připomínky či požadavku na uvedené služby využijte následující

>> KONTAKTNÍ FORMULÁŘ <<

Smluvní cena poskytovaných služeb závisí na typu a rozsahu služeb. Firma není plátcem DPH.

TRIGON ACADEMIA s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 045 17 318

neplátce DPH

Bankovní účet: 3004517318 / 2010

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

ASTER TRADE

elektronický obchod s ochrannými prostředky (roušky, respirátory) a odbornými i zážitkovými kurzy pro veřejnost

provozovatel TRIGONASTER s.r.o.

www.astertrade.cz

© TRIGONASTER s.r.o.

Search