MODUL INTER-KOS

Modul INTER-KOS slouží k propojení systému Moodle ČVUT a studijního informačního systému KOS. Modul umožňuje ruční nebo automatický import vyučujících a studentů zapsaných v předmětech v systému KOS do odpovídajících skupin v kurzech systému Moodle ČVUT, a to dle různých kritérií (zápis na předmět, na rozvrh, zkoušky apod.). Tyto importované skupiny lze pak použít například v omezení testů a dalších činností.

---

The INTER-KOS module is used to connect the CTU Moodle system and the KOS study information system. The module enables manual or automatic import of teachers and students enrolled in subjects in the KOS system into the corresponding groups in the Moodle ČVUT system courses, according to various criteria (enrollment in the course, schedule, exams, etc.). These imported groups can then be used, for example, to restrict tests and other activities.

Instalace modulu

Pro verzi Moodle: 3.5, 3.9

Modul vyžaduje úpravy pro konkrétní rozhraní studijního IS a následnou individualizovanou implementaci.


Pro zaslání připomínky či požadavku na uvedené pluginy či jiné služby využijte následující

>> KONTAKTNÍ FORMULÁŘ <<

Smluvní cena poskytovaných služeb závisí na typu a rozsahu služeb. Firma není plátcem DPH.

TRIGON SYSTEMA s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 096 22 527

neplátce DPH

Bankovní účet: 3010102020 / 2010

TRIGON CENTRUM

Havlasova 1033, 27201 Kladno

kontaktní, konzultační a školící centrum pro nabízené oblasti činnosti

www.trigoncentrum.cz

TRIGONASTER s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 261 32 907

neplátce DPH

Bankovní účet: 6030111999 / 2010 (CZK)

© TRIGONASTER s.r.o.

Search