ZÁJEM O SLUŽBY

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Neplatný vstup

Titul(y) před a za jménem

Neplatný vstup

Jméno zájemce / kontaktní osoby

Neplatný vstup

Příjmení zájemce / kontaktní osoby

Neplatný vstup

E-mail, na který bude směřována primárně další komunikace!

Neplatný vstup

Pro ověření zadejte e-mail ještě jednou

Neplatný vstup

Kontaktní telefon ve tvaru XXX XXX XXX

Neplatný vstup

PŘEDMĚT ZÁJMU

Neplatný vstup

Poptávaná služba nebo předmět zájmu

0/250

Neplatný vstup

Bližší upřesnění typu a rozsahu poptávaných služeb

Neplatný vstup

Máte-li, uplatněte slevový kód

ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

Neplatný vstup

Osobní údaje zájemce jsou firmou TRIGONASTER s.r.o. (dále jen Firmou) uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Firma si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku zájemce nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Neplatný vstup

TRIGONASTER s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 261 32 907

neplátce DPH

Bankovní účet: 6030111999 / 2010 (CZK)

TRIGON ACADEMIA s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 045 17 318

neplátce DPH

Bankovní účet: 3004517318 / 2010

TRIGON SYSTEMA s.r.o.

Roháčova 145/14, 13000 Praha 3

IČ: 096 22 527

neplátce DPH

Bankovní účet: 3010102020 / 2010

© TRIGONASTER s.r.o.

Search